גליון 20 Archive

 • בסופו של דבר החלטתי שעדיף לי להשתחרר מאותה טראומה, אפילו במחיר סכנת הגיחוך ברבים. סיפור בלב איש - ישיחנו לאחרים.

  נסיעה כפויה

  בסופו של דבר החלטתי שעדיף לי להשתחרר מאותה טראומה, אפילו במחיר סכנת הגיחוך ברבים. סיפור בלב איש - ישיחנו לאחרים.

  המשך לקרוא...

 • הראיון עם הרב גרילק וגם נאומו של הרב אורי זוהר בכנס האחרון משקפים את חוסר הרלוונטיות הזו ומעוררים תחושות זעם ומרמור אצל רבים מהשומעים שעברו את המסלול החרדי.

  כי הנה המלכים נועדו…

  הראיון עם הרב גרילק וגם נאומו של הרב אורי זוהר בכנס האחרון משקפים את חוסר הרלוונטיות הזו ומעוררים תחושות זעם ומרמור אצל רבים מהשומעים שעברו את המסלול החרדי.

  המשך לקרוא...

 • "שכן לא נדע לפרש את ענינו של היום, ואת אשר ציותה בו תורה. רק יודע תעלומות, הוא לבדו יודע את המעשה שעשה ומה טוב צפון בו.
והנה כולנו בציפייתנו שהקב”ה יורנו דרך אמת וישלח לנו משיח צדקו במהרה בימינו ויגיד לנו את הדרך נלך בה, וגם את הדרך אשר הלכנו".

  יום העצמאות

  "שכן לא נדע לפרש את ענינו של היום, ואת אשר ציותה בו תורה. רק יודע תעלומות, הוא לבדו יודע את המעשה שעשה ומה טוב צפון בו. והנה כולנו בציפייתנו שהקב”ה יורנו דרך אמת וישלח לנו משיח צדקו במהרה בימינו ויגיד לנו את הדרך נלך בה, וגם את הדרך אשר הלכנו".

  המשך לקרוא...

 • הבגרות היא הכח המסוגל להגשים את כל הרצונות והמטרות בפועל ממש, אולם מקור כל הרצונות היכן הוא? בשנות הילדות. דווקא כשאין האדם מרגיש עדיין בכובד העול המוטל על צווארו, מתגלים בו הרצונות והשאיפות בכל חירותם ועוצמתם.

  למה לא מתגלה לנו?

  הבגרות היא הכח המסוגל להגשים את כל הרצונות והמטרות בפועל ממש, אולם מקור כל הרצונות היכן הוא? בשנות הילדות. דווקא כשאין האדם מרגיש עדיין בכובד העול המוטל על צווארו, מתגלים בו הרצונות והשאיפות בכל חירותם ועוצמתם.

  המשך לקרוא...

 • רבים מנסים וכותבים על בעית החוזרים בתשובה עת הם מתכנסים לבית המדרש וזונחים את צדדי הגוף והנפש, בבחינת "אין לי אלא תורה". ההגדרה הברורה מהו תוכן הקודש ומהו תוכן החול היא אחד מיסודי העבודה, כאשר יסוד זה יהיה מבורר ונדע מי בראש - אז יופיע הקודש העליון על כל מרחבי החיים

  מה נאה אילן זה?!

  רבים מנסים וכותבים על בעית החוזרים בתשובה עת הם מתכנסים לבית המדרש וזונחים את צדדי הגוף והנפש, בבחינת "אין לי אלא תורה". ההגדרה הברורה מהו תוכן הקודש ומהו תוכן החול היא אחד מיסודי העבודה, כאשר יסוד זה יהיה מבורר ונדע מי בראש - אז יופיע הקודש העליון על כל מרחבי החיים

  המשך לקרוא...

 • ראשית, הורתי מן החלל הריק
שבנפש. ככה זה, אני משם. לימדוני שבנין אישיות תורנית ימלא את החלל הריק. לאחר
שנים - אישיותי חצויה: מחד, עוסק בתורה ובתפילה. ומאידך, חש שאין די בהם כדי למלא
את החלל הקיומי שבקרבי. חללי עמוק ואין בכחי להחיותו.

  THE DARK SIDE OF THE MOON

  ראשית, הורתי מן החלל הריק שבנפש. ככה זה, אני משם. לימדוני שבנין אישיות תורנית ימלא את החלל הריק. לאחר שנים - אישיותי חצויה: מחד, עוסק בתורה ובתפילה. ומאידך, חש שאין די בהם כדי למלא את החלל הקיומי שבקרבי. חללי עמוק ואין בכחי להחיותו.

  המשך לקרוא...

 • מהר מאוד הבינו ילדי שבכל מקרה הם יהיו חריגים כי 'סבתא בני-ברק' או 'סבתא ירושלים' זה עובר, אבל 'סבתא הוד-השרון'?

  סבתא הוד השרון

  מהר מאוד הבינו ילדי שבכל מקרה הם יהיו חריגים כי 'סבתא בני-ברק' או 'סבתא ירושלים' זה עובר, אבל 'סבתא הוד-השרון'?

  המשך לקרוא...