מחשבה תורנית Archive

 • ראש השנה פותח את השנה בשאלה מהו היחס שלנו לבורא עולם. למדנו כי "דרכו של הכלל ישראל ומהותה של התורה הקדושה הוא: קירוב...גם אומות העולם יודעים מהבורא ומאמינים בו, אבל אצלם הוא מושג מטפיזי מופשט...

  אבינו, מלכנו, דודנו | יהודה גרינוולד

  ראש השנה פותח את השנה בשאלה מהו היחס שלנו לבורא עולם. למדנו כי "דרכו של הכלל ישראל ומהותה של התורה הקדושה הוא: קירוב...גם אומות העולם יודעים מהבורא ומאמינים בו, אבל אצלם הוא מושג מטפיזי מופשט...

  המשך לקרוא...

 • עומדים אנו בחודש אלול, אשר הינו הקדמה לשרשרת החגים של תחילת השנה. מערכה זו הינה מערכה שלימה של בנית האדם היהודי (ואילו מערכת החגים של פסח ושבועות בונה את האומה הישראלית). נדמה לי כי מרוב העניינים והפרטים הכלולים בכל חג וחג, נעלם מעניינו המהלך הכללי השזור במערכת חגים אלו. ננסה להציע מהלך כללי בבחינת "מאין באת ולאן אתה הולך".

  ירח האיתנים

  עומדים אנו בחודש אלול, אשר הינו הקדמה לשרשרת החגים של תחילת השנה. מערכה זו הינה מערכה שלימה של בנית האדם היהודי (ואילו מערכת החגים של פסח ושבועות בונה את האומה הישראלית). נדמה לי כי מרוב העניינים והפרטים הכלולים בכל חג וחג, נעלם מעניינו המהלך הכללי השזור במערכת חגים אלו. ננסה להציע מהלך כללי בבחינת "מאין באת ולאן אתה הולך".

  המשך לקרוא...

 • וכך שאל אותי
מישהו שאינו שומר
תורה ומצוות. "מה
מבחינת היהדות
יהיה הדבר האחרון
שלאחריו עדיף
כבר למות, כלומר
שאם לא יהיה דבר
זה עדיף כבר לא
לחיות?"

  שאלה גדולה ותשובה מפתיעה

  וכך שאל אותי מישהו שאינו שומר תורה ומצוות. "מה מבחינת היהדות יהיה הדבר האחרון שלאחריו עדיף כבר למות, כלומר שאם לא יהיה דבר זה עדיף כבר לא לחיות?"

  המשך לקרוא...

 • מי מאיתנו אינו חפץ לכבד את אביו ואת אמו, אך בו זמנית מי מאיתנו אינו חש לפעמים שהכיבוד שלו לוקה בחסר. פעמים רבות אנו מוצאים את עצמינו תוהים מהי משמעות הכיבוד.

  כבוד ומורא אב ואם

  מי מאיתנו אינו חפץ לכבד את אביו ואת אמו, אך בו זמנית מי מאיתנו אינו חש לפעמים שהכיבוד שלו לוקה בחסר. פעמים רבות אנו מוצאים את עצמינו תוהים מהי משמעות הכיבוד.

  המשך לקרוא...