הגות Archive

 • דהיינו, השאלה היא האם יש לבעלי התשובה ייחודיות עקרונית? האם יש להם ככלל מאפיין רוחני החולק שם לעצמו, שאותו אנחנו יכולים לתרום לכלל ישראל ולעולמו של הקב"ה?

  נושא לדיון

  דהיינו, השאלה היא האם יש לבעלי התשובה ייחודיות עקרונית? האם יש להם ככלל מאפיין רוחני החולק שם לעצמו, שאותו אנחנו יכולים לתרום לכלל ישראל ולעולמו של הקב"ה?

  המשך לקרוא...

 • נקודת המוצא שלי היא שהאדם הוא המבקש את הוראת הדרך ואיני מדברת על מצב של חוסר בחירה ראשוני או מה שנקרא 'שטיפת מוח'. המאמר נכתב הן מנקודת מבטי האישית והן מנקודת מבטי המקצועית הפסיכותרפית, ולא מתוך נקודת מבט תלמודית.

  ישראל ערבים זה בזה\עריכה; הרב עזריאל אריאל

  נקודת המוצא שלי היא שהאדם הוא המבקש את הוראת הדרך ואיני מדברת על מצב של חוסר בחירה ראשוני או מה שנקרא 'שטיפת מוח'. המאמר נכתב הן מנקודת מבטי האישית והן מנקודת מבטי המקצועית הפסיכותרפית, ולא מתוך נקודת מבט תלמודית.

  המשך לקרוא...

 • בסדרת מאמרים זו איני פונה לאלו כלל ,לצורך העניין נכנה אותם "בעלי תשובה", בבחינה של מי שעשה קניין במקומו בתוך העולם הדתי ואורחות חייו סדורים לו.

  תורתם של חוזרים בתשובה

  בסדרת מאמרים זו איני פונה לאלו כלל ,לצורך העניין נכנה אותם "בעלי תשובה", בבחינה של מי שעשה קניין במקומו בתוך העולם הדתי ואורחות חייו סדורים לו.

  המשך לקרוא...

 • ברובנו המכריע איננו בעלי תשובה בהגדרה ההלכתית הפשוטה דהיינו "שנה פירש ושב" שהרי קודם "שובנו" לא טעמנו טעם תורה מימינו וגירסא דינקותא דידן נשתבשה בדעות פסולות. אנו קרובים יותר להקרא "תינוקות שנשבו" וכלשון הרב מזור "תינוקות שנפדו".

  "בעלי תשובה" – האמנם?!

  ברובנו המכריע איננו בעלי תשובה בהגדרה ההלכתית הפשוטה דהיינו "שנה פירש ושב" שהרי קודם "שובנו" לא טעמנו טעם תורה מימינו וגירסא דינקותא דידן נשתבשה בדעות פסולות. אנו קרובים יותר להקרא "תינוקות שנשבו" וכלשון הרב מזור "תינוקות שנפדו".

  המשך לקרוא...

 • החודש קיבלנו את התורה. פעם ראשונה לפני שלושת אלפים שלוש מאות עשרים ושתים שנה, והשנה - מחדש. הרבה פעמים אנחנו מתלבטים ומסתפקים בשאלות הרות גורל, ונדמה לנו שאין לנו אפילו קצה חוט בכדי למצוא להן תשובות

  עבודת השם והנהגה

  החודש קיבלנו את התורה. פעם ראשונה לפני שלושת אלפים שלוש מאות עשרים ושתים שנה, והשנה - מחדש. הרבה פעמים אנחנו מתלבטים ומסתפקים בשאלות הרות גורל, ונדמה לנו שאין לנו אפילו קצה חוט בכדי למצוא להן תשובות

  המשך לקרוא...

 • כמדומני שלמיום היווסדו של של העלון היפה הזה עולה מבין השורות של כל הכתבות זעקה ההולכת מסוף העולם עד סופו, תפילה הבוקעת מלבבות כמהים – אמת מארץ תצמח.

  על האמת

  כמדומני שלמיום היווסדו של של העלון היפה הזה עולה מבין השורות של כל הכתבות זעקה ההולכת מסוף העולם עד סופו, תפילה הבוקעת מלבבות כמהים – אמת מארץ תצמח.

  המשך לקרוא...

 • כמי שהשתתף בכנס בית מאיר השני ובהחלט מצא שייכות הן עם הנאמר והן עם הציבור אבקש אף אני להשיח את אשר בלבי. מצאתי בכנס ציבור אינטלגנטי מאד שמוכן לדבר גלויות על בעיות קיומיות, הנוגעות בשאלות של מהות

  'תודעה של כלל מול תודעה של פרט'

  כמי שהשתתף בכנס בית מאיר השני ובהחלט מצא שייכות הן עם הנאמר והן עם הציבור אבקש אף אני להשיח את אשר בלבי. מצאתי בכנס ציבור אינטלגנטי מאד שמוכן לדבר גלויות על בעיות קיומיות, הנוגעות בשאלות של מהות

  המשך לקרוא...

 • לכן, נראה לענ"ד, שלצאת מהצמצום הנורא הזה צריך לבוא לנקודת אמת. דהיינו להודות במצב, ולהבין שא''א להמשיך כך.

  בירורים

  לכן, נראה לענ"ד, שלצאת מהצמצום הנורא הזה צריך לבוא לנקודת אמת. דהיינו להודות במצב, ולהבין שא''א להמשיך כך.

  המשך לקרוא...

 • חורבת נבוריא מחשבות לאחר מנחה בחורבת נבוריא בין שום מקום לעמוקה, מוקפת יער אורנים, שוכנת "חורבת נבוריא", שרידים של בית כנסת עתיק [מתקופת הגמרא ואף לפני כן]. עדות אילמת לחיים...

  מחשבות לאחר מנחה בחורבת נבוריא

  חורבת נבוריא מחשבות לאחר מנחה בחורבת נבוריא בין שום מקום לעמוקה, מוקפת יער אורנים, שוכנת "חורבת נבוריא", שרידים של בית כנסת עתיק [מתקופת הגמרא ואף לפני כן]. עדות אילמת לחיים...

  המשך לקרוא...

 • אלוקים שלי, עם זאת רציתי שתדע. אני מתאמץ, אך לא מסוגל. לא מסוגל לחוש את הקרבה ואת האחדות המקסימה הזו מתוך שמיעה של טקסט מוקרא על ידי אחד מבני החבורה כשאחרים סובבים אותנו רצוא ושוב בפנים מאירות מחוייכות לטרוח ולהגיש לנו ממטעמי ביתו של המארח.

  אלוקים שלי רציתי שתדע…

  אלוקים שלי, עם זאת רציתי שתדע. אני מתאמץ, אך לא מסוגל. לא מסוגל לחוש את הקרבה ואת האחדות המקסימה הזו מתוך שמיעה של טקסט מוקרא על ידי אחד מבני החבורה כשאחרים סובבים אותנו רצוא ושוב בפנים מאירות מחוייכות לטרוח ולהגיש לנו ממטעמי ביתו של המארח.

  המשך לקרוא...