אוודת הכותב: "אנשים ישראל" . www.peopleil org והמתבסס על המוסף "שלא שינו את לבושם" "אנשים ישראל"

מאמרים שנכתבו ע"י "אנשים ישראל" . www.peopleil org והמתבסס על המוסף "שלא שינו את לבושם" "אנשים ישראל"

  • מסע אל עולם
הלבוש בחברה
הדתית בישראל
חלק א'  

האדמו"ר מצאנז
קלויזנבורג
זצ"ל: "ובארץ
אשכנז אשר שם
התחילו להתלבש
בלבושים
מודרניים משם
נפתח הרעה וגברו
הצרות"

    לא חילפו את שמלותם

    מסע אל עולם הלבוש בחברה הדתית בישראל חלק א' האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל: "ובארץ אשכנז אשר שם התחילו להתלבש בלבושים מודרניים משם נפתח הרעה וגברו הצרות"

    המשך לקרוא...