אוודת הכותב: מירב סוויסה

מאמרים שנכתבו ע"י מירב סוויסה

  • על הנעשה והחיים
בגרעין שבמושב
'שובה', חזון על
הנייר מול מציאות
מתפתחת ועל
אפקט שנקרא כבר
על שמם חזון ההתיישבות
הנו הקמת קהילה
אמונית מגוונת,
במטרה ליצור
חיי הוויה יהודית
שורשיים היונקים
מהחיבור שבין
התורה לארץ,
דהיינו, תורת ארץ
ישראל, חסידות
ארץ ישראל כעיקרון הוחלט
שלקהילה לא
יהיה רועה רוחני
מוגדר, מתוך רצון
ליצור קהילה
חסידית ארץ
ישראלית מגוונת
המתנהלת מתוך
שיחה והסכמות
משותפות  המפגש בין
אוכלוסיות שונות
איננו פשוט והוא
מצמיח אתגרים
הדורשים בירור
ועבודה. אנחנו
עסוקים כל הזמן
בבירורים הללו,
מתוך שמיעת חפץ
הלב של החברים
ובירור קהילתי
משותף, ומנסים
למצוא את צורת
החינוך הטובה
ביותר עבורנו

    חיים של התחדשות

    על הנעשה והחיים בגרעין שבמושב 'שובה', חזון על הנייר מול מציאות מתפתחת ועל אפקט שנקרא כבר על שמם חזון ההתיישבות הנו הקמת קהילה אמונית מגוונת, במטרה ליצור חיי הוויה יהודית שורשיים היונקים מהחיבור שבין התורה לארץ, דהיינו, תורת ארץ ישראל, חסידות ארץ ישראל כעיקרון הוחלט שלקהילה לא יהיה רועה רוחני מוגדר, מתוך רצון ליצור קהילה חסידית ארץ ישראלית מגוונת המתנהלת מתוך שיחה והסכמות משותפות המפגש בין אוכלוסיות שונות איננו פשוט והוא מצמיח אתגרים הדורשים בירור ועבודה. אנחנו עסוקים כל הזמן בבירורים הללו, מתוך שמיעת חפץ הלב של החברים ובירור קהילתי משותף, ומנסים למצוא את צורת החינוך הטובה ביותר עבורנו

    המשך לקרוא...