אוודת הכותב: עדן חיים

מאמרים שנכתבו ע"י עדן חיים

  • זה לא חידוש
גדול שהמקוריות
בנתינת השם
לתינוקות אצל
בעלי התשובה
הרבה יותר
מפותחת ומעניינת
מאשר אצל אלו
שכבר שנים 'שרגא
פייבל' הוא השם
שמככב אצלם אחת
לשני דורות

    שלא שינו

    זה לא חידוש גדול שהמקוריות בנתינת השם לתינוקות אצל בעלי התשובה הרבה יותר מפותחת ומעניינת מאשר אצל אלו שכבר שנים 'שרגא פייבל' הוא השם שמככב אצלם אחת לשני דורות

    המשך לקרוא...