אוודת הכותב: דורון בן וייס

מאמרים שנכתבו ע"י דורון בן וייס

  • מצאתי מאמר על
בעלי חיים יחודיים
לירדן ולכנרת,
קראתי שהלוטרות
בארץ במצב חמור
כל כך שהן כלל
לא נצפו השנה
בחלקים שלמים
של הירדן  מארק מתאר עץ
בודד אחד בכל
הנוף ושתי סירות
בים כינרת, זה הכל
שום דבר על פיתוח
סביבתי מואץ ובטח
שכלום על לוטרות,
לא דובים ולא יער,
רק צוואר שרוף
מהשמש וכמה
בדואים סהרוריים
בדרך מדן ועד
הכנרת. והיום רק
הלוטרות יכולות
לספר מה הולך שם
בגוף ראשון, בתור
זן נכחד

    לוטרות

    מצאתי מאמר על בעלי חיים יחודיים לירדן ולכנרת, קראתי שהלוטרות בארץ במצב חמור כל כך שהן כלל לא נצפו השנה בחלקים שלמים של הירדן מארק מתאר עץ בודד אחד בכל הנוף ושתי סירות בים כינרת, זה הכל שום דבר על פיתוח סביבתי מואץ ובטח שכלום על לוטרות, לא דובים ולא יער, רק צוואר שרוף מהשמש וכמה בדואים סהרוריים בדרך מדן ועד הכנרת. והיום רק הלוטרות יכולות לספר מה הולך שם בגוף ראשון, בתור זן נכחד

    המשך לקרוא...