אוודת הכותב: דני שחרטון

מאמרים שנכתבו ע"י דני שחרטון

 • נו חיים בעולם של סטריאוטיפים, סטיגמות ודעות קדומות, פוסלים ושוללים אחד את השני ללא היכרות שלימה ועמוקה, עם הרבה הכללות. בנושא זה אנו, כבעלי תשובה שבעברינו כך התייחסנו אל עולם התורה וטעינו, אמורים להיות אמונים על האמת ודרך האמת ונכשלים שוב, ממילא האמת מתרחקת מאיתנו.

  "יחד יחד כולם קדושה לך ישלשו"

  נו חיים בעולם של סטריאוטיפים, סטיגמות ודעות קדומות, פוסלים ושוללים אחד את השני ללא היכרות שלימה ועמוקה, עם הרבה הכללות. בנושא זה אנו, כבעלי תשובה שבעברינו כך התייחסנו אל עולם התורה וטעינו, אמורים להיות אמונים על האמת ודרך האמת ונכשלים שוב, ממילא האמת מתרחקת מאיתנו.

  המשך לקרוא...

 • ביחס למאמרה של הגברת קדם (גיליון 15, עמוד 16) "יום הזיכרון", נזדעקתי, ונתעוררתי להעלות מס' נקודות למחשבה ודיון:

  תגובה לגברת קדם\יום השכחה

  ביחס למאמרה של הגברת קדם (גיליון 15, עמוד 16) "יום הזיכרון", נזדעקתי, ונתעוררתי להעלות מס' נקודות למחשבה ודיון:

  המשך לקרוא...

 • רבים מנסים וכותבים על בעית החוזרים בתשובה עת הם מתכנסים לבית המדרש וזונחים את צדדי הגוף והנפש, בבחינת "אין לי אלא תורה". ההגדרה הברורה מהו תוכן הקודש ומהו תוכן החול היא אחד מיסודי העבודה, כאשר יסוד זה יהיה מבורר ונדע מי בראש - אז יופיע הקודש העליון על כל מרחבי החיים

  מה נאה אילן זה?!

  רבים מנסים וכותבים על בעית החוזרים בתשובה עת הם מתכנסים לבית המדרש וזונחים את צדדי הגוף והנפש, בבחינת "אין לי אלא תורה". ההגדרה הברורה מהו תוכן הקודש ומהו תוכן החול היא אחד מיסודי העבודה, כאשר יסוד זה יהיה מבורר ונדע מי בראש - אז יופיע הקודש העליון על כל מרחבי החיים

  המשך לקרוא...

 • הרב עופר גיסין הדגיש זאת בדיון ש"עולם התורה" עבר שינויים, דברים שלא שערום אבותינו, מציאות לא בריאה ולא שלימה (וכן הרב עמית קדם דיבר ברוח זו), ואנחנו כבעלי תשובה מגיעים אל המציאות הלא שלימה הזו ובונים עצמינו ע"פ התפיסה הזו.

  הרהורים מכינוס חורב – האם באמת חזרנו בתשובה ?! 3

  הרב עופר גיסין הדגיש זאת בדיון ש"עולם התורה" עבר שינויים, דברים שלא שערום אבותינו, מציאות לא בריאה ולא שלימה (וכן הרב עמית קדם דיבר ברוח זו), ואנחנו כבעלי תשובה מגיעים אל המציאות הלא שלימה הזו ובונים עצמינו ע"פ התפיסה הזו.

  המשך לקרוא...

 • עלינו להשתחרר מכל מיני תפיסות מקובעות, לעבוד את ה' בעוצמה, בשמחה, בלי שום השוואות אלא בחתירה לאמת מתוך ענוה וגדלות בתורה.

  חילך לאורייתא – האם באמת חזרנו בתשובה 2

  עלינו להשתחרר מכל מיני תפיסות מקובעות, לעבוד את ה' בעוצמה, בשמחה, בלי שום השוואות אלא בחתירה לאמת מתוך ענוה וגדלות בתורה.

  המשך לקרוא...

 • מורי ורבי היה אומר "לא חוזרים בתשובה בשלשות", כלומר תהליך התשובה מאוד אישי, הן בסגנון ובקצב והן מצד העולם הפנימי - "ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם, אמר רבי אלעזר בר רבי מנחם: עדנך לא כתיב כאן אלא "עדניך”, מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עדן בפני עצמו" (ויקרא רבה כז א).

  האם באמת חזרנו בתשובה 1

  מורי ורבי היה אומר "לא חוזרים בתשובה בשלשות", כלומר תהליך התשובה מאוד אישי, הן בסגנון ובקצב והן מצד העולם הפנימי - "ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם, אמר רבי אלעזר בר רבי מנחם: עדנך לא כתיב כאן אלא "עדניך”, מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עדן בפני עצמו" (ויקרא רבה כז א).

  המשך לקרוא...