תגובה ממרדכי

תגובה...

בס"ד

 

לקוראים מגיבים

תהיו מקוריים:

 

אח כמה תענוג היה לקרוא את דבריהם של אהרון שטרן ודני שחרטון .

אלו דברים שאתה חש היטב אך לא יודע להביע .

האם יש דברים שרק בכתב אפשר לבטא???

אהרון שטרן – היטיב לבסס רעיון מבלי לרדת לרמת הדוגמאות,אוסף דוגמאות או דברים ספציפיים הטעונים שיפור סופם להידחות על ידי קורא לא מעמיק בכלאחר יד, טוב נו , לא כולם מושלמים, זו בעיה של יחידים בלבד מהם  אל תביא ראיה ואל תצור בעיה , תסתכל על הטוב!

דני שחרטון – צוטט את הגמ' בברכות ודברי הרב יחיאל וינברג – יישר כח אין כמו להביא דברים נסמכים על המקורות , לאהוב את התורה בלי לאהוב את הכתוב בה אין זו אהבת תורה .

אגב, אביא דוגמא: בשלהי פרשת עמנואל הזכורה שלא לטוב, כתב מאיר ויסברג (לשעבר כתב יתד נאמן) בעלון החודשי שלו "אמת על תלה" מאמר בן 4 עמודים , שהופץ בכל בתי המדרש , בו הוא משתלח , תוקף , את כולם בג"ץ הרשעים , ללום – מלשין , התקשרות החרדית – היא כביכול חרדית.

שלחתי לו את דברי הגמרא בגיטין נ"ו על מעשה קמצא ובר קמצא – חירוב ירושלים וכו'

לשיטתך איך ייתכן שבגלל בר קמצא הבסך הכל נעלב יחריב הקדוש ברוך הוא את ירושלים , את בית המקדש,מה הקדוש ברוך הוא עוזר לו למלשין הזה??

כן ידידי תהפוך לדף נ"ז שם התשובה "תניא אמר רבי אלעזר בו וראה כמה גדולה כוחה של בושה שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו" ותגובה אין !!

(עלבון בנות בי"ס החינוך העצמאי מחכה לבקשת סליחה, סליחה בקול רם שתפתח להן בעתיד את שערי הסמינרים ולבוא בקהל שידוכים ) .

ולכל הקוראים תנו פידבק טוב למערכת , כמו כן, ביקורת בונה, למען כולנו .

 מרדכי