תגובה ל"שתיקת הכבשים"

תגובה...

בס"ד

 אל תגעו במשיחי – אלו תשב"ר!!!

לכבוד מערכת עיתון 'אדרבה'

פנייה אישית מלב כואב לרענן זיו כותב המאמר "שתיקת הכבשים" מגיליון 14 .

קראתי את הגיליון הנ"ל בו אתה מנסה למכור (סליחה על הביטוי המסחרי הכ"כ זול) את עצמך ואת תוצרתך למנהלי התלמודי תורה, כתחליף (או סליחה – כעזר) ללימוד הגמרא הקדושה.

תחילת מאמרך משך אותי כי אכן נגעת בנקודות כואבות ונכונות ,שה'דוסים' נמשכים אחרי החיצוניות והנוצץ והזול והוולגרי וכדומה. (ולא כאן המקום להאריך בהאשמות על אלו שכבר נפלו ברשתו של הבעל דבר עם כל האמצעים שבהם פועל להסיח דעתם של יהודים יר"ש מעבודת השם בתמימות, וכפי שכבר ידוע שאלו פרפורי גסיסה דיליה לפני שישָּחט לחלוטין בקרוב כבהמה המפרכסת לפני מותה…). אך, כשהעברת הילוך ובאת בשם ה"תמימות" וה"טוהר" וה"חסידות" (מבלי לפגוע ח"ו בכבודו של כ"ק אדמו"ר מלויבאויטש זצוק"ל שסלל דרך קדושה וייחודית לקירוב אחים תועים לאביהם שבשמיים), אתה בא לפגוע בנפשם של ילדים תמימים וטהורים באמת ולמשכם, כמו אותו יצר הרע, בדברי חלקלקות של עזר בלימוד הגמרא, ולהחליף את העמל בהבנת הגמרא, שעליו עיקר השכר של יהודי בעוה"ב (ראה רש"י הקדוש פר' בחוקותי), ואת התענוג הרוחני של הבנת סוגיה אחרי מאמץ (שים לב, אין ניקוד ופיסוק בגמרא), את האותיות הקדושות שבכל אות יש קדושה עליונה ומיוחדת, את צורת דף הגמרא, שכל הפוגע ומשנה את צורתו שהודפסה מאות בשנים במסירות נפש הריהו בחרם – בסרטים "חינוכיים" וצבעוניים?!?

בתור אימא לילדים שלומדים את הגמרא הקדושה, בתור אחת שראתה והכירה את העולם הזה לפני ולפנים לפני שזכתה לקבל עליו עול תורה ומצוות ולראות את האור שבתורה וביהדות, אני יודעת היטב מה עושה סרט לכל אדם וכל שכן לילד טהור ותמים, ולא משנה אם הילד בא מבית חרדי שמתלהב מכל דבר, או מבן לבעלי תשובה שמאסו במדיה הזאת לכל דורותיה.

ידוע לכל מאמרו של הבעש"ט הקדוש זיע"א על הגמרא במסכת שבת: שוחט (כינוי למלאך המוות)

משום מה חייב? יש אומרים משום נטילת נשמה, ויש אומרים משום "צובע", שצובע את העבירה בתור מצווה, ועל כך יבוא על עונשו וישָּׁחט במהרה ובקרוב ממש.

מידע אישי אני כותבת, ילד שרואה סרט צבעוני וזז מול עיניו – כבר לא ישב באותה הסבלנות מול אותיות שחורות על גבי דף לבן שאינן זזות, וברוב המקרים לא קלות להבנה.

אינני יודעת בן כמה אתה אך תחילתה של הטלוויזיה הישראלית פה בארה"ק הייתה בתחילה טלוויזיה "לימודית" וראה לאן הגיעו… (לכל הדעות!).

המחשבים נכנסו לבתים עם דברי תורה ושו"תים – ותראה כמה חללים הפיל… (מכל המגזרים!).

מחנכים רבים יכולים להעיד שרואים על עיניו של ילד אם צופה בסרטים או לא. הרי כל מה שהסרט עושה למוחו של אדם וכ"ש של ילד הוא ההיפך הגמור ממה שעושה הגמרא למוח היהודי.

(לא לחינם אומרים כי היהודים חכמים).

אל תדמיין בנפשך שאם תתיר את הלימודי תוכל אחר כך לפקח עליהם מה מותר ומה אסור!

אם אנשים מבוגרים לא עומדים בניסיונות ובפיתיונות – אתה מצפה מילדים רכים, ללא כוחות נפש מתאימים, לעמוד בניסיונות כאלו?!

נקודה נוספת שהייתי רוצה לשאול אותך, מדוע אתה פונה למנהלי תלמודי התורה, האם עולה בדעתך שהם "יעקפו" את גדולי ישראל שליט"א ויכניסו לילדים בדלת האחורית דבר שאסרו בפסק הלכה ברור??!

ובכן לסיכום, אחזק אותך להמשיך ולהפיק סרטים חינוכיים, כי מן הסתם לכך יועדת מאת ההשגחה העליונה, אבל קהל היעד שלך הוא במקומות בהם  לא יגיעו לגמרא ללא הסרטים שלך, ושם תוכל אי"ה לזכות לקרב יהודים תועים לחיק היהדות, אדרבה, זהו המסלול שסלל רבך הקדוש זצ"ל, אך אנא, מר זיו היקר, אל תפגע בזיו פניהם של ילדינו, תינוקות של בית רבן.

והשם הטוב יוליכנו בדרך הישר עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו ממש.

דנה שורצמן.

(בהכוונת ובעידוד מנהל ת"ת)