על המפגש השלישי

 

מוסדות החינוך

לאנשי 'אדרבה' היקרים שלום,

 הכנס השלישי היה מעניין מאוד. יישר כח גדול למארגנים.

 עניין שנשמע תכופות בדיונים ונראה שכאב להרבה מהמשתתפים הוא העובדה שהחברה החרדית אינה מושלמת – בעיקר בהתייחסותם לקבלת בעלי תשובה למוסדותיהם – עניין הבנים והבנות. הכאב של אלה שנפגעו ודיברו בנושא היה ניכר, ונלע"ד שצריך למתק את הדין הזה מעט בעהי"ת.

 הבורא הבטיח בתורתו שהתורה לא תשכח ותמיד יהיה מי שיחזיק וילמד בה – גם בזמנים הקשים ביותר. בדורות האחרונים אחרי השתלטות ההשכלה והציונות החילונית – אלה בישראל שתפקידם לשמור על התורה היו צריכים "לרדת לבונקר", ולקיים שם את התורה. מי שמתגונן בבונקר צריך לדאוג שלא יפגעו בו מבחוץ, בדרך כלל צפוף שם וצריך להיות זהיר ובררן לגבי אפשרות הכניסה – כל זה משום שהעניין שעוסקים בו הוא הישרדות ושמירת הקיים. מי שמנהל בונקר מוגבל ביכולת ההנהגה שלו, גם בעיות הקשורות לציבור שלו – כמו איך להתגבר על חדירת חומרנות בכל הרובדים, ומה לעשות עם צעירים (גם מבוגרים) שנפגעו מהשפעות העולם החיצון ואין להם מקום בבונקר – לכל זה אין להם מענה ואין זה תפקידם, הם צריכים לעמוד על משמרתם להקים ישיבות בדרך ישראל סבא, צריך לזכור שזאת שעת מלחמה ובזמן קרב לא תמיד אפשר לטפל בפצועים… צריך להודות שברוך השם הם עושים את מלאכתם נאמנה. כל מי שירצה להכנס לבונקר יצטרך לשנות את שמו העברי לשם מזרחי ארופאי, להחליף לבושו למדים הנצרכים, את לשונו להרגיל ביידיש, וכולי האי – ואולי…

לא נראה שזה מה שהשם דורש מאיתנו.

 היהדות החרדית לא הקימה את תנועת התשובה הנפלאה שקורמת עור וגידים לנגד עינינו ומתלבשת אט אט פאר – אין זה תפקידם, יש להם רצון טוב והבנה בנחיצות הדברים, עיקר עזרתם בעצות חכמות ממעמקי האדמה, ואת המעשים צריכים לעשות אותם שנמצאים מחוץ לבונקר. התשובה בישראל היא דבר פנימי ונסתר ולא מורגש כפי ערכו האמיתי – הכל פועל מתחת לפני השטח, ובחיצוניות שולטים הערב רב בכדי להעמיד אותנו בניסיון, והסוף שלהם יבוא.

 בינתיים צריך לסדר את העולם שמחוץ לבונקר – כל אחד כפי כוחו ובעניין השייך לו. כתוב בזוהר הקדוש שרצה הקב"ה שתהיה לו דירה בתחתונים – כמובן שצריך להעמיד תלמודי תורה וישיבות מתאימות וקהילות שיכולות להתקדם יחד, אך צריך גם שכל אחד ידאג לסביבתו הקרובה – מקום עבודתו וחייו הפרטים שיהיו ע"פ המוסר וההלכה. אחרי שבעזהי"ת "הדירה" תהיה מסודרת – לא נצטרך יותר להתארגן, וגם יושבי הבונקר יצאו, ונרקוד כולנו במעגל אחד – ושמחת עולם עלינו.

 במהרה בימינו אמן.