מכתב האדמו"ר מביאלה

הרב סטבסקי עם מכתב האדמו"ר
הרב סטבסקי עם מכתב האדמו"ר

 

 

 

בס"ד

זו האיגרת שהכתיב לי האדמו"ר הקדוש מביאלה שליט"א

תשרי התש"ע תהא שנת _____ ומתיקות

שמועה טובה שמעתי ורוח ליבי על ההתכנסות
של בני תשובה ובעלי תשובה לחשוב טוב על ישראל, והריני לברך ולעודד כינוס הקהילות
בהצלחה ועצה ממרום וסיעתא דשמיא.

ו"איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר
חזק".

כבר מילתי אמורה מזה שנים רבות שטוב ונכון
שתתקבצנה קהילות של בעלי תשובה באופן עצמאי לצרכיהם, ויארגנו לתועלתם בקודש תלמודי
תורה, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות וכוללים המורכבים מאברכים בעלי תשובה וממלמדים,
רמ"ים, מגידי שיעורים ורבנים בעלי תשובה המוסמכים לכך.

והכל באופן עצמאי לפי צרכיהם של ציבור יקר
וכשרוני זה, ולתועלת רבה.

ובוודאי שהממונים האחראים לתכנית הקהילות
יתייעצו בזאת עם זקני ישראל המנוסים באיך לעמוד בפרץ הניהול וההדרכה בקודש,
ולעושים _____ ינעם, השראת השם עליהם תשרה, והמלך הרחמן יצליח דרכם בנחת ובנעימים
לאורך ימים ושנים במנוחת הנפש סלה.

כה
מצפה ידידכם מוקירכם

בצלאל
שמחה מנחם בן ציון

בן
אדוני אבי הרב הקדוש רבי יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלה

ומוסיף הרב סטבסקי שליט"א: הדברים
ידועים, ושמח להיות עם חברים, ויהי רצון שתהיה לנו סיעתא דשמיא בכל אשר נעשה
לתועלת כולנו לתועלת עם ישראל.

ברוכים
תהיו.