מחפשים מענה לחינוך הבנות\מיכל ר.

מחפשים מענה לחינוך הבנות...

מאז לידתו של "אדרבה", ובתוקף היותי אם לכמה מתבגרות (בין היתר), המתנתי בדריכות להתפתחויות בתחום מסגרות החינוך בכלל, ומסגרות לבנות בפרט. קיויתי שמישהו ידבר על זה, ויהיה מספיק אמיץ כדי לזעוק ולבקש על נפשות בנותינו היקרות, המיטלטלות בין בתי יעקב שלא מתאימים להן, או שהן לא מספיק מתאימות להם, לבין אולפנות שאף הן אינן מתאימות ואינן נותנות מענה מתאים; פה אינן מתקבלות בכבוד או אינן מתקבלות כלל, ופה אינן מוצאות את עצמן או מתבלבלות, סוג הבנות שתמיד חותרות לעומק ולאמת הפנימית בהתאם לחווית החינוך של הבית.

קיויתי שמישהו ירים את הכפפה הזאת ואף יביא פתרון… אבל כמאמר חז"ל, במקום שאין אנשים השתדל להיות איש, הבנתי שהקב"ה שולח אליי מסר הולך ומתבהר, אל תפחדי בתי. היי אמיצה ושפכי את ליבך נוכח פני עדת החוזרים בתשובה, ספרי לכולם את הסיפור של כולם, זרקי בעצמך את הכפפה, ואולי, מי יודע, עוד יבוא המישהו הנכון וירים אותה…

אני פונה לציבור אחרי שעות רבות של שיחות עם אימהות לבנות מתבגרות, ועם רבות מהבנות עצמן, שחוות חוסר שייכות חברתי עמוק במסגרות החינוך, בנות איכותיות כולן, עם שאיפות טובות ברוחניות.

הסיפורים רוויים בכאב ובעוולות חברתיות שונות, התגלמות הגלות ממש.

אלו הבנות שלנו, הדור השני, וכמאמר אחד הרבנים שאמר, שאנחנו חזרנו בתשובה אך בסופו של דבר מי שעומד בחזית וחווה על בשרו את ההתמודדות עם החברה אלו הילדים שלנו, ועד כמה שזה נכון, נרצה או לא נרצה.

יש הרבה דברים שלהם הילדים שלנו מודעים יותר מאיתנו, ולא תמיד מדובר על מעלותיה הנשגבות של החברה או המסגרת שבה הם לומדים…

להבנתי, ישנה בעיה קשה במציאת מענה לחינוך הבנות אפילו יותר מאשר הבנים. אני מתרשמת בחיוב ובהתרגשות מיוזמות חדשות בנושא ישיבות ותלמודי תורה, ולצערי איש עוד לא ניגש לנקודה הרגישה והעדינה הזאת ששמה בנות, ובפרט בגילאי התיכון הבעייתיים. ובינתיים הסבל גדל, ורושם את רישומו בהורים כמו גם בבנות, וחבל.

בשמי ובשם הורים נוספים, אנו פונים בבמה מיוחדת זו, לכל מי ששותפים למצוקה בנושא חינוך הבנות ו/או מוכנים לנסות ולהצטרף להקמת מסגרת חילופית הולמת ומכובדת לבנותינו.

כינון יוזמה שכזו דורש היענות ושיתוף פעולה בין הורים לבנות בגיל ובמצב הנידון, לבין אנשים בעלי יכולות מקצועיות, כלכליות ורוחניות שונות.

אנא מכם, גלו אומץ ושאר רוח, ובשם ה' נעשה ונצליח.

מיכל ר.

לפניות ופרטים: 0526010711